INSTRUMENT DATA

Rekapitulasi Capaian Pengelolaan Rumah Negara

Rumah Negara Golongan III Nasional

Click Detail
Pengelolaan Rumah Negara

Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. Rumah Negara Golongan III adalah rumah negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.